Công ty Thiết kế tàu biển DAIZO TEC Nhật Bản thông báo xét cấp học bổng học tập và hỗ trợ thực tập năm 2020

Tiếp nối thỏa thuận hợp tác đã ký với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Công ty TNHH Daizo Tec – Nhật Bản dự định trao 02 suất học bổng trị giá 600 USD/năm/1 suất cho 02 bạn sinh viên và 01 suất thực tập thời gian 01 tháng có trợ cấp 5 USD/ngày cho 01 bạn sinh viên vào thực tập tại Công ty tại Việt Nam. Phương thức chọn lựa là thông qua CV của các sinh viên từ Nhà trường lựa chọn. Vì vậy, Nhà trường thông báo để các em sinh viên đăng ký ứng tuyển, đặc biệt là các em đang học chuyên ngành CNKT Cơ khí Tàu thủy và Công trình nổi – Khoa Cơ khí. Danh sách tối đa 04 bạn đăng ký học bổng và 02 bạn đăng ký thực tập. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2020.

Trong năm 2019, Công ty đã trao tặng 02 suất học bổng trị giá 50 USD/tháng trong vòng 01 năm cho 02 bạn sinh viên Khóa 67 chuyên ngành CNKT Cơ khí tàu thủy và Công trình nổi và 02 suất thực tập tại công ty với mức trợ cấp thực tập 5 USD/ngày trong vòng 01 tháng cho 02 bạn sinh viên Khóa 66 chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy.

Công ty DAIZO TEC thành lập ngày 02/6/2006 là Công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên thiết kế các sản phẩm tàu biển cho công ty mẹ tại Nhật Bản – Công ty Cổ phần đóng tàu OSHIMA SHIPBUILDING CO., LTD. Được thành lập năm 1973, hàng năm Công ty đóng tàu OSHIMA đóng khoảng 36 tàu chở hàng rời tải trọng từ 30,000 tấn đến 120,000 tấn phục vụ khách hàng trên khắp thế giới. Cùng sự giúp đỡ về mặt kinh nghiệm, kỹ thuật từ OSHIMA SHIPBUILDING, hoạt động kinh doanh của DAIZO TEC bao gồm thiết kế tàu thuỷ và các bộ phận đi kèm bằng cách sử dụng phần mềm thiết kế chuyên dùng.

Thông tin chi tiết và nộp CV đăng ký về Trung tâm đào tạo Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế (CIESE), Trường Đại học Công nghệ GTVT
🏡Phòng 205, nhà H3; ☎️02435527872; 02435527876. Email:ciese@utt.edu.vn. Website: http://ciese.utt.edu.vn. Facebook: https://www.facebook.com/tiengnhatUTT/