Chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức theo mô hình “chuẩn Nhật”. Mục...

Địa điểm làm việc tại Nhật Bản: Saitama, Kanagawa, Hyogo Các chuyên ngành: Logistic, Cơ khí, Xây dựng, Điện Lương: 900 yên/giờ ~ 170.000 yên/tháng

Để tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, Việc làm quốc tế trực thuộc Trườn...

Chương trình là cơ hội cho sinh viên các chuyên ngành cơ khí và kinh tế được tăng cường năng lực tiếng Nhật đồng thời trải nghiệm môi trường làm việc...

Để tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, Việc làm quốc tế trực thuộc Trườn...