Chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản do Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức theo mô hình “chuẩn Nhật”. Mục...

Địa điểm làm việc tại Nhật Bản: Saitama, Kanagawa, Hyogo Các chuyên ngành: Logistic, Cơ khí, Xây dựng, Điện Lương: 900 yên/giờ ~ 170.000 yên/tháng

Để tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, Việc làm quốc tế trực thuộc Trườn...

Để tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, Việc làm quốc tế trực thuộc Trườn...

Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng, nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết về vấn đề tuyển dụng làm việc tại N...