Giới thiệu Trung tâm đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế

Trung tâm đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực phục vụ đào tạo, trực thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định 1225/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

- Tên tiếng Việt:Trung tâm đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for international education, overseas study and employment consultancy.
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CIESE
- Địa điểm: Phòng 102, nhà A3, Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 024.35527872; 024.35527876. website: http://ciese.utt.edu.vn/; Email: ciese@utt.edu.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/tiengnhatUTT/; https://www.facebook.com/duhocPhapUTT

- Giám đốc Trung tâm: TS Ngô Quốc Trinh (Trưởng Phòng KHCN-HTQT)

- Chức năng

1. Tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ bồi dưỡng ngoại ngữ, bổ trợ kiến thức, kỹ năng mềm, phát triển hoạt động hợp tác quốc tế về du học, trao đổi sinh viên, chương trình liên kết đào tạo, các hoạt động tư vấn cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
2. Tổ chức và quản lý các dịch vụ hỗ trợ sinh viên trước, trong và sau khi sang nước ngoài học tập, lao động.

- Nhiệm vụ

1. Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
2. Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
3. Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên với các đối tác nước ngoài (thực tập, học ngoại ngữ; học một số học phần chuyên ngành, trại hè…);
4. Tổ chức và tham gia quản lý các lớp đào tạo liên kết với nước ngoài trình độ đại học, thạc sỹ;
5. Tổ chức và tham gia quản lý các lớp đào tạo song ngữ Việt- Anh; Việt- Pháp; Việt- Đức; Việt- Hàn; các lớp theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nước ngoài;
6. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong quá trình làm thủ tục xin visa, trước và sau khi sang nước ngoài theo nhu cầu (tìm nhà, bảo lãnh, đưa đón, ....);
7. Tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên ra nước ngoài học tập (bồi dưỡng ngoại ngữ, các môn bổ trợ kiến thức; kỹ năng mềm…)
8. Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, triển lãm về du học và việc làm;
9. Tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho sinh viên;
10. Tổ chức đưa sinh viên ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
11. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;
12. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Nhà trường;
13. Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng giao.

- Quyền hạn

1. Trung tâm được ký các hợp đồng lao động với người lao động khi có nhu cầu về nhân sự; phải đảm bảo quyền lợi người lao động theo đúng pháp luật hiện hành;
2. Trung tâm được ký các hợp đồng kinh tế theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, quy định của nhà nước và của Trường;
3. Được thu các khoản dịch vụ của Trung tâm trên cơ sở sự cho phép của Ban Giám hiệu theo đúng quy định hiện hành.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC, VIỆC LÀM QUỐC TẾ

STT

Họ và tên

Số điện thoại/Email

1

TS. Ngô Quốc Trinh- Giám đốc

0913091715 - trinhnq@utt.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

0988022068 - hienntt@utt.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Long Khánh

0947878111 - khanhnl@utt.edu.vn

4

ThS. Phí Lương Vân

0966681222- vanpl@utt.edu.vn

5

ThS. Phạm Thị Huyền

0942302988 - huyenpt@utt.edu.vn

6

ThS. Lê Trung Hiếu

0985520895 - hieult@utt.edu.vn

7

Phạm Thị Tâm

0936378226 - tampt@utt.edu.vn