THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ (ĐỢT 1)

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN TẬP THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ (ĐỢT 1)

 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đào tạo và tư vấn du học, việc làm quốc tế - Trường Đại học Công nghệ GTVT (sau đây gọi là Trung tâm) thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng, ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học hệ chính quy tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ do Nhà trường tổ chức, đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường, cụ thể như sau:
 
 𝐂𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 đ𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏 
 
- Thời gian đăng ký các lớp bồi dưỡng và lớp ôn tập bổ sung kiến thức: Từ ngày 𝟏𝟓/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏 đến hết ngày 𝟏𝟖/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏.
- Thời gian sát hạch, xếp lớp: 𝟐𝟎-𝟐𝟏/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏.
- Thời gian khai giảng dự kiến: 𝟐𝟐/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏.
- Thời gian thi đánh giá trình độ ngoại ngữ nội bộ: dự kiến trung tuần tháng 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏.
 
 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐨̂̀𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ 
 
Trên cơ sở đăng ký của sinh viên, Trung tâm sẽ tổ chức sát hạch, tư vấn bố trí xếp lớp theo cấp độ phù hợp và theo nhu cầu của sinh viên (chi tiết xem trong thông báo).
 
 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐚̣𝐢: 
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC, VIỆC LÀM QUỐC TẾ
Phòng 101 nhà A3, phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Email: ciese@utt.edu.vn.
Fanpage: https://www.facebook.com/CIESE.UTT
Hotline: 0936.378.226 (Cô Tâm), 0985.520.895, (Thầy Hiếu), 038.4026.586 (Thầy Đạt), 09.666.81.222 (Cô Vân).