Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2020

Trong hơn ba tháng qua, dịch bệnh Covid 19 hoành hành cũng là khoảng thời gian mà học sinh, sinh viên chưa được đến trường, trong đó có cả các sinh vi...

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và các trường đại học của Cộng hòa Pháp, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, việc làm...

11 sinh viên lớp Dự bị Du học Pháp Khóa 2 đều nhận được visa và lên đường sang Pháp vào ngày 11/02/2017

Nhận lời mời của lãnh đạo các trường đại học, học viện đối tác của Nhà trường tại Cộng hòa Pháp, đoàn công tác của Trường Đại học Công nghệ GTVT do PG...