Chương trình đào tạo kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ Việt - Pháp là chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải. M...

Paris là kinh đô ánh sáng của thế giới, nhưng với một người Việt xa quê, Paris lại là một thành phố tĩnh lặng, yên bình nhưng cũng đầy những điều mới...

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và các trường đại học của Cộng hòa Pháp, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học, việc làm...